main_head

שאלות ותשובות

מהי הכדאיות הכלכלית בהקמת מערכת סולארית?

הפתרונות החסכוניים והיעילים של בטר פלאנט מאפשרים לבעל הנכס ליהנות מהכנסה קבועה, מובטחת ואטרקטיבית בהתקנת מערכת סולארית על גג המבנה.

בטר פלאנט מציעה לבעל הנכס שני מסלולים עסקיים כדאיים: רכישת מערכת סולארית וקבלת תשואה אטרקטיבית לתקופה של 20 שנה, או השכרת הגג לחברת
בטר פלאנט עבור תשלום דמי שכירות קבועים, גבוהים ונטולי סיכון.

איזה מערכות קיימות ומהי כמות החשמל שהן מייצרות?

חברת בטר פלאנט מתמקדת בשוק העסקי במערכות של 50 קילוואט ומעלה כאשר השטח המינימאלי הנדרש הינו כ- 650-550 מ"ר.
ניתן לבצע את ההתקנה על גג שטוח או גג משופע. המצב האופטימאלי לייצור חשמל: כיוון דרום וזווית של 24- 28 מעלות.

האם בעל המתקן צורך לעצמו מהחשמל הנוצר?

החשמל שנוצר ע"י המערכת הסולארית נמכר לחברת החשמל.
תפוקת המערכת נמדדת על ידי מונה נפרד לפיו יתבצע התשלום של חברת חשמל.

האם התעריף לחשמל המיוצר קבוע?

בעל המערכת חותם על הסכם התקשרות עם חברת חשמל לתקופה של 20 שנה בתעריף קבוע צמוד מדד.
גובה התעריף נקבע בהתאם למכסה הזמינה של חברת חשמל, תעריף המכסה של המערכות הקטנות – 50 קילו וואט בשנת 2010/2011 עומד על 1.51 ₪ עבור כל קילו וואט מיוצר.

מהי הכדאיות העכשווית?

ממשלת ישראל מעודדת פיתוח וייצור אנרגיה חליפית באמצעות תגמול תעריף גבוה והבטחת רכישת מלוא הייצור על ידי חברת החשמל (הנגב הוכרז כאזור בעל עדיפות לאומית לנושא).

היכן ניתן להתקין מערכת סולארית?

ניתן לבצע את ההתקנה על גג שטוח או גג משופע שאינו גג . המצב האופטימאלי לייצור חשמל: כיוון דרום וזווית של 24- 28 מעלות.
לרוב, משקל הקולטים הנמוך יחסית אינו דורש חיזוק או שינויים קונסטרוקטיביים.
כיום נידונות ברשות החשמל גם בקשות למתקנים קרקעיים בגדלים שונים ובהסדרות שונות. חברת בטר פלאנט פעילה גם בתחום זה
במערכות מעל 50 ועד 630 קילוואט (מערכות בינוניות) וכן בהקמת חוות סולאריות רחבות היקף.

אורך חיי המערכת?

תקופת האחריות לנצילות המערכת הינה ל- 25 שנים. ההסכם עם חברת החשמל עומד כיום על 20 שנה.

מהי התחזוקה הניתנת על ידי החברה?

חברת בטר פלאנט תעניק תחזוקה שוטפת של המערכת למשך שנתיים או בחוזה התקשרות נפרד בהתאם לצרכי הלקוח.

האם קיימים יתרונות נוספים בהתקנת המערכת?

המערכת הסולארית משפרת את איטום המבנה כאשר למעשה היא משמשת שכבת מיסוך נוספת המגנה על הגג ומקטינה את הוצאות האנרגיה בקירור המבנה בתקופת הקיץ.

מהם יתרונותיה של בטר פלאנט בשוק?

לחברת בטר פלאנט איתנות פיננסית מוכחת, יכולת מקצועית וניסיון רב- כאחת מחלוצות התחום בישראל. לחברה קשר עם חברות בינלאומיות מובילות בענף, דבר המאפשר שימוש בטכנולוגיות מוכחות, מובילות ואיכותיות.